Hükümsüz - Praznina (2021)

Serija se bavi nasiljem nad ženama, jednom od najupečatljivijih tema. Slogan serije je “Svaka smrt koju je moguće spriječiti je ubistvo” …

<