Inspektore Gavricu, nije on takav (2010)

Inteligentni, obrazovani, šarmantni i oprezni Boško ostavlja utisak pouzdanog čoveka, ali je zapravo prevarant
koji se u gradskoj železnici udvara i izmamljuje novac od usamljenih žena. U filmu se razvijaju dve osnovne narativne linije - prva je u formi policijske potrage, a glavni likovi su inspektor Gavrić i šarmantni manipulant.Boško, dok je druga linija data u melodramskoj, ljubavnoj formi, sa tri bitna lika žena koje boško zavodi i vara.Sve će krenuti naopako kada stupi u vezu sa sestrom moćnog tajkuna, koja će zbog neuzvraćene ljubavi sebi preseći vene, a želeći da se osveti, brat će u poteru za Boškom poslati opasne tipove. Po službenoj dužnosti za njim kreće i inspektor Gavrić.

<