Mehmed - Mehmed Bir Cihan Fatihi (2018)

Serija sledi život Mehmeda II, mladog sultana koji je osvojio Konstantinopolj 1453. godine, kao i njegove porodice i strašnog suda. Postavljena na pozadini propadajuće vizantijske imperije i rasprostranjenog osmanskog sultanata, serija uključuje imperijalnu borbu moći, konfliktnu porodičnu dinamiku i palestinsku intrigu u širokom preovlađujućem ključnom periodu u istoriji.

<